Noblesa obliga, L'art de la casa a Barcelona, 1730-1760
Éditeur
Presses universitaires de Perpignan
Date de publication
Collection
Histoire de l'art
Langue
catalan, valencien
Fiches UNIMARC
S'identifier

Noblesa obliga

L'art de la casa a Barcelona, 1730-1760

Presses universitaires de Perpignan

Histoire de l'art

9.99

Noblesa obliga. L'art de la casa a Barcelona (1730-1760) analitza l'univers simbòlic, particular i únic de determinats llinatges i families de la Barcelona de mitjan segle XVIII, prenent com a referent la configuració interna de la casa i l'àmbit domèstic. Através d'una mirada àmplia i polièdrica, l'autora ens ensenya l'agençament i la distribució de la llar, entenent-la com un ens viu en la qual hi tenen cabuda des dels ritus de passatge - néixer, casar-se, entrar al convent, morir, etc. - fins als actes més quotidians dels àpats, la diversió o "el rebre". El resultat és un retaule esplèndid de la vida, del gust i de la moda d'un estament social que es deixa copsar i comprendre a través del seu espai més íntim.

S'identifier pour envoyer des commentaires.